Debemos retomar el camino hacia la naturaleza y desde ella debe partir nuestra lucha’.

(José Luís SamPedro)

Ubicat a Carpesa, Horta Nord de València, Vorasenda és un projecte agroecològic que neix amb aspiracions de transformació social.

La producció i la distribució a nivell local, l’agricultura basada en els sabers tradicionals i agroecològics, la sobirania alimentària, la divulgació i la conscienciació són els nostres principis d’actuació.imatge què som

Una agricultura sotmesa als designis del capital, esclava del creixement il·limitat, sobre-industrialitzada, ultra-tecnificada, això és, una agricultura deshumanitzada, només pot resultar d’una societat confosa i cada vegada més perversa.

L’agricultura ens lliga amb el nostre entorn natural, ens proveeix d’aliments i de salut, i sobre ella es fonamenten les nostres relacions de convivència. El descobriment de l’agricultura, fa ara deu mil anys, va permetre que les societats antigues es desprengueren de la preocupació continua de trobar aliment per a sobreviure. Es començà a produir el menjar en funció de les necessitats humanes i això li va dotar a les persones de major seguretat i de major temps lliure, que van ser destinats a desenvolupar relacions socials més complexes i amb el temps a conformar unes cultures més sofisticades i diverses. Començaren a aflorar les primeres civilitzacions. I acabà de perfilar-se el que ara som.

Per això, des de Vorasenda, creiem que és a partir de l’agricultura, pedra angular civilitzadora, des d’on poder dur a terme un canvi social de base, capaç de reorientar el devindre de la humanitat i constituir societats més íntegres i justes.

Anem fent…


Ecocarpesa

Vorasenda ofereix caixes al detall constituïdes per productes agroecològics i de temporada. El nostre punt de distribució és el nostre lloc de producció: Carpesa, a escassos deu minuts de la ciutat de València.

Entenem la nostra activitat com un espai de confiança i de compromís ciutadà dins de l’àmbit de l’agricultura. Recuperant i enfortint els nostres vincles socials recuperarem i enfortirem els sistemes agrícoles que ens envolten. Per això el nostre mètode de distribució es basa en la venda tancada -no fem venda oberta al públic-, oferint la possibilitat de recollida de la caixa setmanal o quinzenalment, en funció dels requeriments de cada unitat familiar. Per a gaudir del nostre servei haureu de posar-vos en contacte amb nosaltres i ingressar com a clients regulars.

Per a ingressar-hi, rebre més informació o aportar algun suggeriment, contacta’ns.

Salut i consciència.

Xavi

El infierno de los vivos no es algo por venir; hay uno,
el que ya existe aquí, el que habitamos todos los días,
que formamos estando juntos. Hay dos maneras de
no sufrirlo. La primera es fácil para muchos: aceptar
el infierno y volverse parte de él hasta el punto de
dejar de verlo. La segunda es arriesgada y exige
atención y aprendizaje continuos: buscar y saber
reconocer quién y qué, en medio del infierno, no es
infierno, y hacer que dure, y dejarle espacio.

Italo Calvino, ‘Las Ciudades invisibles’